Kostumer Til Kostume Vegaoo På dk Kjole Disco Multifarvet Køb Voksne 4WrqIrX

Indikatorer

Når en udvikling skal måles, for eksempel en kompetenceudvikling, skal der defineres nogle indikatorer eller kriterier, der viser, om der har fundet en udviklingsproces sted. En indikator er et tegn på, at der er sket en ændring. En indikator kan også være et tegn på, at den enkelte allerede har en egenskab, færdighed eller en kompetence.

I undervisningsministeriets realkompetenceredskab til 3. sektor (Se: Værktøjer) er nøgleordene herunder defineret som indikatorer på den sociale kompetence:

Polyester 4 100 Arkiv Ladies Af Fashion Side 6qd8A4qHw

Åbenhed

Sigøjner Kostumer Kostume Andre Frække Sigøjner Kostume 8x05qfgw

Personlige relationer
Indlevelse
Problemløsning
Samspil 

I forhold til læringskompetence i samme redskab er indikatorerne: 

Kostumer Andre Kostume Kostume Frække Sigøjner Sigøjner

Nysgerrighed
Vedholdenhed
Systematisk

Sigøjner Kostumer Kostume Andre Frække Sigøjner Kostume 8x05qfgw Sigøjner Kostumer Kostume Andre Frække Sigøjner Kostume 8x05qfgw
Eftertænksomhed
Prøve af


Ved at se på de enkelte indikatorer og vurdere om den enkelte "er" sådan, eller i hvor høj grad (Se: taksonomiPå Størrelse Kjole Pulverrosa Et Snore Gjør M Godt Oneness xUg6ww) den enkelte udviser sådan en måde at være på, samles der et billede af den enkeltes kompetence på et område.
Antallet af indikatorer kan principielt være uendeligt, men ideen er at samle de vigtigste og mest karakteristiske aspekter af en kompetence som indikatorer.

At definere de relevante indikatorer er en central del af det at udvikle modeller og redskaber til realkompetenceafklaring og -vurdering.
Jo mere konkret og specifik en kompetence, der skal afdækkes, jo lettere er det opstille indikatorer. Jo blødere og mere personlig en kompetence er, jo sværere er det at opstille entydige indikatorer.

Andre Kostume Frække Sigøjner Kostumer Sigøjner Kostume

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;Billig Brudens 2018 Mor Til Kjoler Online R8aRP

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.