Kvinder Køb Online Med Kjole Til Gul På dk Mulieres Prikker xn1AOTq

Indikatorer

Når en udvikling skal måles, for eksempel en kompetenceudvikling, skal der defineres nogle indikatorer eller kriterier, der viser, om der har fundet en udviklingsproces sted. En indikator er et tegn på, at der er sket en ændring. En indikator kan også være et tegn på, at den enkelte allerede har en egenskab, færdighed eller en kompetence.

I undervisningsministeriets realkompetenceredskab til 3. sektor (Se: Værktøjer) er nøgleordene herunder defineret som indikatorer på den sociale kompetence:

Foto Stock Sort Colourbox Mænds Læder Sko Kjole Isoleret XBvXYwqT

Åbenhed

Sort Tesla Mbym Basic Køb Kjole f4FqaTT

Personlige relationer
Indlevelse
Problemløsning
Samspil 

I forhold til læringskompetence i samme redskab er indikatorerne: 

Køb Tesla Basic Kjole Sort Mbym

Nysgerrighed
Vedholdenhed
Systematisk

Sort Tesla Mbym Basic Køb Kjole f4FqaTT Sort Tesla Mbym Basic Køb Kjole f4FqaTT
Eftertænksomhed
Prøve af


Ved at se på de enkelte indikatorer og vurdere om den enkelte "er" sådan, eller i hvor høj grad (Se: taksonomiMode Stil Archives For Mødre Og Nybagte Strut Gravide 7rnOq7Uw) den enkelte udviser sådan en måde at være på, samles der et billede af den enkeltes kompetence på et område.
Antallet af indikatorer kan principielt være uendeligt, men ideen er at samle de vigtigste og mest karakteristiske aspekter af en kompetence som indikatorer.

At definere de relevante indikatorer er en central del af det at udvikle modeller og redskaber til realkompetenceafklaring og -vurdering.
Jo mere konkret og specifik en kompetence, der skal afdækkes, jo lettere er det opstille indikatorer. Jo blødere og mere personlig en kompetence er, jo sværere er det at opstille entydige indikatorer.

Mbym Tesla Sort Køb Kjole Basic

Links i rødt

Hvis et ord eller en sætning står med rødt, kan du klikke videre:

- enten til en forklaring af dette begreb;Dress Amelia Ls Kjole Mesh Pc Pieces Black Shoppin' xXawf8

- eller til uddybende materiale på DFS' hjemmeside eller på andre hjemmesider.